Avtalshanteringssystem

Avtalshanteringssystem

Avtal tecknas idag av alla företag för alla olika saker. Att inte ha ett avtalshanteringssystem kan vara både ineffektivt och skadligt. Varje företag har två essentiella delar att kontrollera, sina intäkter och utgifter. Med rätt avtalshanteringssystem kan du enkelt bevaka dina avtal och säkerställa att lagar och regler efterföljs på rätt sätt.

Effektivt avtalshanteringssystem ger resultat

RMT+ Avtalshantering är ett effektivt och lättanvänt system som hjälper dig få full kontroll över vilka avtal som är igång, vilka löptider som finns samt kontroll över viktiga uppsägningstider. Vårt avtalshanteringssystem gör att du alltid, i god tid, får reda på vilka avtal som ska förnyas eller sägas upp, och när det ska ske.

RMT+ avtalshanteringssystem låter dig även hantera och länka viktig information som exempelvis e-post, avvikelser och kommentarer till avtalet för framtida användning. Risken för ofrivilliga och kostsamma fel minimeras. Vårt avtalshanteringssystem kan även användas tillsammans med SharePoint om så önskas.

Kvalitetssäkra med RMT+ Avtalshanteringssystem

Alla organisationer letar ständigt efter lösningar som är både kostnadseffektiva och kvalitetssäkrande. Rätt avtalshanteringssystem är just det. Med RMT+ Avtalshantering kan du även proaktivt hantera alla avtal vilket ger en bredare förståelse för de förbindelser varje avtal innebär.

RMT+ avtalshanteringssystem ger dig en komplett lösning för alla dina avtal. Håll koll på allt från anställda och kunder till leverantörer, organisationsnummer och adresser. Nå dina avtal när som helst, från vilken plats som helst. Avtalshantering har aldrig varit så enkelt och smidigt.

Kontakta oss på RMT när du vill veta mer om effektiva avtalshanteringssystem och avtalsknuten information.

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!