Byte av ärendehanteringssystem

Byte av ärendehanteringssystem

Funderar ni på ett byte av ärendehanteringssystem för er organisation har ni kommit rätt. Rationell Mikroteknik lanserade sitt ärendehanteringssystem RMT+ för 16 år sedan och i dag är det ett mycket omtyckt system i många olika branscher och industrier.

RMT+ används i dag till exempel i livsmedels-, bygg-, trä- och metallindustri, inom sjukvård, transportnäring, infrastruktur, säkerhetsindustri och fastighetsförvaltning, av både stora och små företag.

Ett byte av ärendehanteringssystem är inget ni kommer att ångra när ni gått över till RMT+. Vi får genomgående höga betyg i våra kundenkäter, användarna uppskattar bland annat flexibiliteten, kapaciteten, användarvänligheten och lättheten i att söka information.

Visste du att RMT+ ärendehanteringssystem kan samverka med andra system, till exempel affärssystem, HR-system, och produktionssystem för att spara tid åt användarna?

RMT+ har underlättat arbetet och ökat effektiviteten i flera organisationer

Om ni gör ett byte av ärendehanteringssystem kan vi erbjuda ett kraftfullt och flexibelt verktyg i RMT+. RMT+ ärendehanteringssystem är mångsidigt och har ofantligt många fördelar. Med RMT+ får du bra överblick och ett säkert flöde från start till avslut.

RMT+ ärendehanteringssystem är en SharePoint-lösning och skapar således fler integrationsmöjligheter med exempelvis intranät.

Varför inte göra ett byte av ärendehanteringssystem redan i dag?

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!