Implementera kvalitetsledningssystem

Implementera kvalitetsledningssystem

Det finns en stor potential att öka lönsamheten med ett förbättrat och effektiviserat kvalitetsarbete.

Vi på Rationell Mikroteknik (RMT) utvecklar och distribuerar informationssystemet RMT+, som är en lösning som underlättar ert arbete med ert kvalitetsledningssystem markant.

Det vi erbjuder er är en av marknadens populäraste lösningar. När ni ska implementera kvalitetsledningssystem – använd er av vårt IT-stöd RMT+ – det gör genast ert arbete med kvalitetsledningssystem betydligt enklare.

Varför är det viktigt att ha RMT+ som IT-system när ni ska implementera kvalitetsledningssystem? Ett väl fungerade kvalitetsledningssystem gör att ni tillsammans enkelt kan samarbeta utan att något hamnar mellan olika ansvarsområden och ingen därför tar tag i det.

RMT+ samlar och strukturerar upp företagets data och information som arbetsprocesser, instruktioner, mötesprotokoll, uppföljningar och projektinformation på en och samma plats. Effektiviteten höjs genom att projektmedlemmar och ledning får tillgång till dagsaktuell information, era uppdateringar blir synliga omgående.

RMT + är ett användarvänligt, kraftfullt och flexibelt informationssystem som flera stora och små företag i flera branscher och industrier valt att använd när de implementerat kvalitetsledningssystem.

Vårt mål är att ni ska bli 100 procent nöjda, därför är vi lyhörda för era önskemål och sätter alltid er som kund i fokus.

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!