Om oss

Vår affärsidé är att realisera våra kunders idéer och lösa deras behov med hjälp av informationsteknologi. RMT ska kunna ta hela projekt-ansvaret och leverera ett färdigt system med garanti och underhåll. RMT skall även, med hjälp av kvalificerade konsulter, förstärka och höja kompetensnivån hos våra kunders egen arbetsstyrka.

Inget annat än spetskompetens

För att vi ska kunna ge dig den bästa tänkbara servicen, strävar vi efter att alltid knyta till oss medarbetare som ligger i frontlinjen när det gäller ny kunskap. Uppdragen utförs av vår konsult, med ditt system och dina verktyg, eller om du så önskar, i vår egen utvecklingsmiljö. Naturligtvis är all utveckling standardiserad och sker enligt väl etablerade metoder.

Kvalitet ISO 9001 – grunden för vårt arbete

När man arbetar med information är kvaliteten på arbetet helt avgörande. Uppdragen måste genomföras med hög kvalitet och på ett kontrollerat sätt, detta gör vi genom att använda RMT+. Det gäller alla våra projekt – kundprojekt som interna projekt. Kundenkäter visar att våra kunder är nöjda. Vi ser också att de flesta av våra kunder utökar användningen av sina RMT+system. Det är vad vi menar med kvalitet.

Trygga personuppgifter

Vi värnar om dina personuppgifter! Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår Integritetspolicy