Ärendehantering

Att du har kontroll och styrning över ärenden i din organisation är viktigt. Först då kan du vara säker på att samtliga ärenden hanteras på rätt sätt, i rätt tid och av rätt person. Ett ärende hanteringssystem skapar struktur. Med RMT+ Ärendehantering får du ett system som gör att inga ärenden “faller mellan stolarna”. Du får bra överblick, ett stabilt flöde från start till avslut. Ärenden kan kommenteras, kompletteras och enkelt länkas till annan information i ditt system – t.ex. kund, leverantör, produkt eller tjänst.

Systemet kan skicka påminnelser och eskalera ärenden som blivit sena eller behöver prioriteras. Du kan på ett lätt sätt sprida informationen till de som ska ha tillgång till den. Om du behöver rapporter som grund för åtgärder, kan systemet när som helst, i realtid, ta fram sådana åt dig. RMT+ Ärendehantering kan också samverka med andra system t.ex. affärssystem, HR system, och produktionssystem för att spara tid åt användarna. Det ger din organisation kontroll över både kostnader och effektivitet. Att RMT+ Ärendehantering är en SharePoint lösning skapar fler integrationsmöjligheter med intranät etc.