Avtalshantering

Avtal hanteras idag ofta på ett ineffektivt och traditionellt sätt. Överblick, tillgänglighet och återkoppling till verksamheten kan förbättras radikalt. Det finns också direkta och indirekta kostnader att spara med ett enkelt och kraftfullt IT-stöd. RMT+ Avtalshantering hjälper dig just med detta. Du får full kontroll på vilka avtal som gäller, löptider, uppsägningstider, m.m. Äldre versioner sparas i en historik.

Applikationen gör att du alltid, i god tid, får reda på vilka avtal som ska förnyas/sägas upp och när det ska ske. Risken för ofrivillig avtalsförlängning minimeras. RMT+ Avtalshantering ger snabb och enkel sökbarhet och åtkomst av information rörande avtal, åt de som är behöriga inom organisationen. Viktig information som t.ex. e-post, avvikelser och kommentarer kan länkas till avtalet för framtida användning. Detta leder till tidsvinst, ökad säkerhet och förbättring av kvaliteten.