Avvikelsehantering

Genom att använda RMT+ Avvikelse- hantering i din organisation, kan du säkerställa att både enskilda och systematiska fel snabbt identifieras. Du kan därefter kostnadsberäkna dem och sätta in de åtgärder som är lämpliga. När felen är åtgärdade, kan du enkelt göra en uppföljning, som t.ex. kan ställas mot din organisations kvalitetsmål. I RMT+ Avvikelsehantering hanteras alla avvikelser i realtid, vilket ger snabb återkoppling. För att ge applikationen optimal funktion, anpassar vi den så att den passar just din organisations behov. Söker du avvikelsehantering i Sharepoint lovar vi en mycket flexibel lösning i RMT+ Avvikelsehantering.