Dokumenthantering

Om all information som rör din organisation finns samlad på ett ställe, kommer arbetsflödet bli mycket smidigare. Informationen är alltid aktuell och den sprids snabbt till alla de som ska ha tillgång till den. Resultatet blir att du och din organisation sparar tid. Tid som annars skulle lagts dels på att söka information, dels på att utvärdera om informationen var aktuell och relevant. Ett dokumenthanteringssystem är idag ett måste.

Med RMT+ Dokumenthantering får du kontroll över dina dokument. Sökningen blir enkel och dina dokument versionshanteras (äldre dokument lagras i en historik). RMT+ Dokumenthantering hanterar en mängd olika dokumentformat, som t.ex. textfiler, bilder, filmer och ljudfiler. Söker du dokumenthantering i SharePoint där användarvänlighet, enkelhet o flexibiltet är ledord måste du titta på RMT+ Dokumenthantering.